Bình luận - Trao đổi - Góp ý

Bình luận Án lệ số 12/2017/AL – Như thế nào được coi là đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 12/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 14-12-2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Chánh án TANDTC. Tuy nhiên, do nội dung Án lệ khá dài nên trong bài viết này, Tạp chí TAND chỉ trích đăng một số nội dung quan trọng trong Án lệ liên quan đến phần bình luận của tác giả để bạn đọc tiện theo dõi.

Đọc tiếp