Bình luận - Trao đổi - Góp ý

Sách Bình luận khoa học bản án và án lệ

Nhà xuất bản Tư Pháp đã xuất bản cuốn “Bình luận khoa học bản án và án lệ - Tập 1” gồm 696 trang khổ 16 x 24cm của tác giả Tưởng Duy Lượng, nguyên Phó Chánh án TANDTC. Với kinh nghiệm của một chuyên gia, của một cựu thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC tham gia xem xét, lựa chọn án lệ, tác giả đã cung cấp cho bạn đọc những nhận xét, bình luận sâu sắc.

Đọc tiếp