Bình luận - Trao đổi - Góp ý

Thảo luận về các bản án, quyết định của Tòa án đề xuất lựa chọn để phát triển án lệ

Ngày 11/10/2018, TANDTC đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn án lệ để thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung của từng dự thảo án lệ mà TANDTC vừa xây dựng, dự kiến đưa ra HĐTP xem xét, công nhận là án lệ. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ, chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về các bản án, quyết định của Tòa án được đề xuất để phát triển nguồn án lệ.

Đọc tiếp