Bình luận - Trao đổi - Góp ý

Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng dịch vụ vô hiệu, yêu cầu công nhận quyền sở hữu tầng hầm có thể trở thành án lệ

Trong quá trình xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, chúng tôi xin đề xuất Bản án dân sự phúc thẩm số 82/2020/DS- PT ngày 06+23/3/2020 của TAND thành phố Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật có chứa đựng lập luận, phán quyết đáp ứng các tiêu chí hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP cho TANDTC để xem xét, phát triển thành án lệ.

Đọc tiếp