Thời sự

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp tục tham gia Ban Bí thư

Ngày 9/4, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I/2021 . Tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công bốn Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Đọc tiếp