Thời sự

Từ 21/9, Hà Nội sẽ phong tỏa với quy mô nhỏ nhất

Từ ngày 21/9 trở đi, về cơ bản, Thành phố sẽ không triển khai theo 3 vùng, việc phong tỏa sẽ thực hiện theo quy mô nhỏ nhất, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân thúc đẩy sản xuất.

Đọc tiếp