Thời sự

Giá điện, làm cách nào để giảm?

Tăng giá điện là tăng giá đầu vào của nền kinh tế, nên mỗi lần EVN tăng giá điện là một lần doanh nghiệp và người dân quan tâm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giảm giá điện?

Đọc tiếp