Thời sự

Họp Ban Chỉ đạo thông qua đề cương phim tài liệu

Ngày 28/2/2020, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng, phát sóng và giới thiệu Phim tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển của TAND, TANDTC tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo mở rộng để thảo luận, thông qua đề cương kịch bản Phim tài liệu và triển khai nhiệm vụ tiếp theo của Kế hoạch.

Đọc tiếp