Thời sự

Thẩm quyền của Tòa án trong thi hành án hình sự

Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân đã được các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến.

Đọc tiếp