Thời sự

Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch tài chính tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2021

Chiều 14/1, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch tài chính tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng – Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Đọc tiếp