Thời sự

Chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân

Chánh án TANDTC vừa ban hành Chỉ thị số 05/2020/CT-CA về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các TAND với những quy định cụ thể.

Đọc tiếp