Thời sự

Một số yêu cầu cần làm rõ đối với Dự thảo Luật giáo dục

Chiều ngày 24/9, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thảo luận, cho ý kiến dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Phiên họp do Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì.

Đọc tiếp