Trao đổi ý kiến

Nguyễn Văn T phạm tội cướp giật tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết “Nguyễn Văn T phạm tội gì?” của ThS. Lại Sơn Tùng, tôi đồng ý với quan điểm thứ 3 khi xác định Nguyễn Văn T phạm vào tội Cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171 BLHS năm 2015.

Đọc tiếp