Trao đổi ý kiến

Áp dụng pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp về thừa kế

Trong thời gian gần đây, có nhiều vụ án phức tạp liên quan đến pháp luật về thừa kế, gây khó khăn lúng túng trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến nhiều quan điểm khác nhau đối với việc giải quyết vụ án. Tác giả giới thiệu về vụ án còn có quan điểm khác nhau:

Đọc tiếp