Trao đổi ý kiến

Yêu cầu người bào chữa của của bị can, bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm

Quyền bào chữa là một quyền quan trọng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự, là phương tiện pháp lý hữu hiệu để chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong quá trình tố tụng hình sự, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã giải thích cho bị can, bị cáo về quyền, nghĩa vụ của họ, trong đó có quyền tự bào chữa, nhờ người khác bào chữa.

Đọc tiếp