Trao đổi ý kiến

Xác định tư cách tham gia tố tụng, bồi thường thiệt hại trong vụ án “Hủy hoại rừng”

Trong thực tiễn việc xác định tư cách người tham gia tố tụng là bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và việc xác định bồi thường đối với các chủ thể này trong một số vụ án cụ thể rất khó xác định, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Điển hình là trong các vụ án về tội “Hủy hoại rừng”.

Đọc tiếp