Trao đổi ý kiến

Vờ mất xe để chiếm đoạt xe tội trộm cắp tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết “Vờ mất xe để chiếm đoạt xe của người gửi, tội gì?” của tác giả Ths Phan Thành Nhân, đăng ngày 25/3 trên Tạp chí, tác giả cho rằng các bị cáo đã phạm tội trộm cắp tài sản.

Đọc tiếp