Trao đổi ý kiến

Hiểu thế nào cho đúng về tình tiết “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác”?

Bài viết trao đổi về tình tiết “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác” được quy định tại Điều 142 BLHS năm 2015, từ đó làm rõ các dấu hiệu đặc trưng của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, bởi thực tiễn có nhận thức không thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khi áp dụng hướng dẫn về tình tiết này trong Nghị quyết số 06/2019.

Đọc tiếp