Trao đổi ý kiến

Thiệt hại do lái xe gây ra cho chủ phương tiện có được tính để truy cứu trách nhiệm hình sự?

N không có bằng lái xe nhưng đã lái xe ô tô gây hư hỏng hai xe và bốn người bị thương với tổng tỷ lệ thương tật là 38%. N có phạm tội hay không?

Đọc tiếp