Trao đổi ý kiến

Chiếm đoạt hành lý của người khác nhờ trông, tội gì?

Lợi dụng người đi cùng tàu gửi trông hành lý, K đã chiếm đoạt tài sản của người gửi. K phạm tội gì?

Đọc tiếp