Trao đổi ý kiến

Phải áp dụng Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 để giải quyết vụ án

Tạp chí Toà án nhân dân online ngày 19-3-2019 có đăng bài viết “Có áp dụng Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 để giải quyết được không ?” của tác giả Hiền Châu, nêu nội dung vụ án với hai quan điểm khác nhau. Quan điểm của tôi cho rằng phải áp dụng Nghị quyết này để giải quyết vụ án.

Đọc tiếp