Trao đổi ý kiến

Lê Văn A phạm tội trộm cắp tài sản

Sau khi nghiên cứu bài viết của tác giả Nguyễn Phi Hùng đăng ngày 23/6/2022, tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất, Lê Văn A phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 BLHS.

Đọc tiếp