Xét xử - Bình luận án

Các đối tượng phạm hai tội

Qua nghiên cứu bài viết: “Các đối tượng phạm tội gì ?” của tác giả Huỳnh Phan Châu Thành, đăng ngày 10/8/2021 trên Tạp chí TAND điện tử, chúng tôi cho rằng các đối tượng phạm tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Đọc tiếp