Xét xử - Bình luận án

Áp dụng biện pháp tư pháp tại các Điều 47, 48 BLHS

Thực tiễn áp dụng pháp luật quy định áp dụng biện pháp tư pháp tại Điều 47, Điều 48 bLHS năm 2015 còn có nhiều quan điểm khác nhau, chưa thống nhất. Hơn nữa hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này, dẫn đến việc giải quyết vụ án có nhiều bản án phải hủy, sửa do áp dụng chưa đúng quy định.

Đọc tiếp