Xét xử - Bình luận án

Trần Văn A phạm tội “Cố ý gây thương tích” gây hậu quả chết người

Sau khi nghiên cứu bài viết “Trần Văn A phạm tội gì” của tác giả Lưu Trung Huy đăng ngày 20/ 9/2021, tôi có quan điểm cho rằng Trần Văn A phạm tội “Cố ý gây thương tích” gây hậu quả chết người theo điểm a khoản 4 Điều 134 BLHS.

Đọc tiếp