Xét xử - Bình luận án

Vấn đề áp dụng lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền đã có hướng dẫn

Sau khi đọc bài “Bất cập trong việc áp dụng lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015” đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử ngày 07/9/2019, trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật liên quan, tôi có ý kiến trao đổi về nội dung bài viết đặt ra.

Đọc tiếp