Xét xử - Bình luận án

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính về đất đai

Giải quyết vụ án hành chính liên quan đến quản lý đất đai thường khá phức tạp, đáng tiếc là có nhiều vụ án bị hủy do không xác định đúng tư cách hoặc bỏ sót những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đọc tiếp