Xét xử - Bình luận án

Nguyễn Thị H không phạm tội “Cướp tài sản”

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử ngày 29/1/2019, có đăng bài viết “Nguyễn Thị H có phạm tội Cướp tài sản không?” của tác giả Phạm Lê Hoàng. Qua nghiên cứu, quan điểm cá nhân tôi cho rằng Nguyễn Thị H không phạm tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 BLHS năm 2015.

Đọc tiếp