Xét xử - Bình luận án

Cần làm rõ mục đích từ bỏ chiếc xe của Nguyễn Thị C

Sau khi đọc bài viết “Áp dụng biện pháp tư pháp tại các Điều 47, 48 BLHS” của tác giả Huỳnh Minh Nhựt, tôi cho rằng cần làm rõ mục đích chị Nguyễn Thị C không yêu cầu Nguyễn Văn A bồi thường chiếc xe gắn máy. Trên cơ sở đó xem xét có tịch thu hay không tịch thu số tiền 3.000.000đ từ việc bị cáo Nguyễn Văn A bán chiếc xe gắn máy của chị Nguyễn Thị C cho Nguyễn Văn B.

Đọc tiếp