Xét xử - Bình luận án

Tòa án đình chỉ giải quyết vụ án

Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử ngày 22/07/2021 có đăng bài viết: “Một người kế thừa tố tụng của nguyên đơn vắng mặt lần thứ 2 có thuộc trường hợp đình chỉ giải quyết vụ án dân sự” của Huỳnh Văn Sáng, các tác giả trao đổi về vấn đề bài viết đặt ra.

Đọc tiếp