Nghiên cứu

Hội thảo khoa học Lý luận và thực tiễn xét xử đối với tội đánh bạc theo hình thức lô đề

Ngày 22/9/2020 Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vướng mắc trong xác định số tiền dùng để đánh bạc và xử lý tiền dùng để đánh bạc bằng hình thức lô, đề”.

Đọc tiếp