Nghiên cứu

Các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xét xử

Năm 2021, TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua do có thành tích xuất sắc. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TAND huyện Tam Nông làm gì để có được hiệu quả công tác cao như vậy, dưới đây là những kinh nghiệm được Chánh án của đơn vị chia sẻ.

Đọc tiếp