Nghiên cứu

Cần tăng cường kiểm soát giai đoạn tiền khởi tố

Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLLTTHS) 2015 sửa đổi theo hướng nếu có dấu hiệu của tội phạm thì cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan nhà nước khác phải chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra ngay. Tuy nhiên, trước một số vụ việc do cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra, kết luận sai phạm với những thống kê vi phạm, thiệt hại lớn, khá rõ ràng, nhưng dư luận băn khoăn vì sao không chuyển cơ quan điều tra?

Đọc tiếp