Nghiên cứu

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định giải quyết việc phá sản của Tòa án nước ngoài – Một số vấn đề pháp lý đặt ra

Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng Điều 118 Luật Phá sản đã bộc lộ hạn chế quan trọng khi viện dẫn việc xem xét công nhận quyết định giải quyết việc phá sản của Tòa án nước ngoài là hoạt động tương trợ tư pháp – trong khi pháp luật về tương trợ tư pháp, hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên không có quy định tương ứng về vấn đề này. Từ đó, loại ý kiến này cho rằng Tòa án thiếu cơ sở pháp lý để thụ lý, giải quyết yêu cầu công nhận quyết định giải quyết việc phá sản của Tòa án nước ngoài.

Đọc tiếp