Nghiên cứu

Bàn về nguyên tắc tranh tụng trong BLTTHS năm 2015

Tranh tụng được coi là khâu đột phá trong hoạt động xét xử, chất lượng tranh tụng sẽ góp phần nâng ao chất lượng xét xử, chống oan sai và bảo vệ các quyền con người cơ bản của người bị buộc tội.

Đọc tiếp