Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

TANDTC và BHXH Việt Nam phối hợp triển khai BLHS năm 2015

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội nghiên cứu đề tài khoa học về thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Đọc tiếp