Xây dựng pháp luật

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để xin ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, của Luật gia, Luật sư, Thẩm phán... trong cả nước. Tapchitoaan.vn xin giới thiệu nội dung Dự thảo để quy vị độc giả tiện sử dụng và đóng góp ý kiến.

Đọc tiếp