Xây dựng pháp luật

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có - Một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

Hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi nguy hiểm cho xã hội, là một trong những nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng dự định chiếm đoạt tài sản thêm quyết tâm, ý chí để phạm tội.

Đọc tiếp