Xây dựng pháp luật

Quy định của BLTTHS năm 2015 về tạm hoãn xuất cảnh và một số bất cập

Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 quy định về các biện pháp ngăn chặn, trong đó có biện pháp ngăn chặn tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quy định về áp dụng biện pháp này còn chưa hợp lý.

Đọc tiếp