Xây dựng pháp luật

Bàn về một số quy định tại phần xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo BLTTHS 2015

Hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là một yêu cầu tất yếu, là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược cải cách tư pháp. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin đưa ra một số quy định chưa hợp lý và quan điểm riêng về một số điều luật tại phần  “Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” của BLTTHS 2015.

Đọc tiếp