Xây dựng pháp luật

Pháp luật về cung ứng lao động là thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu đánh cá nước ngoài

Bài viết trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật về cung ứng lao động là thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu đánh cá nước ngoài để đưa ra những đánh giá, chỉ ra những những điểm còn hạn chế trong các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về: (1) Trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên; (2) Kiểm soát tiêu chuẩn, chất lượng thuyền viên được xuất khẩu. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến hai vấn đề này.

Đọc tiếp