Xây dựng pháp luật

Vướng mắc trong một số quy định của BLTTHS 2015 và đề xuất, kiến nghị

Bài viết phân tích, đánh giá một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, từ đó nêu ra thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện.

Đọc tiếp