Xây dựng pháp luật

Hoàn thiện quy định về căn cứ xác lập di sản dùng vào việc thờ cúng

Pháp luật hiện hành đang quy định căn cứ xác lập di sản thừa kế một cách rất hạn chế. Các Tòa án vẫn rất dè chừng và theo hướng xem các loại tài sản trên chỉ thờ cúng trong một đời hoặc là di sản dùng để chia thừa kế, làm cho ý nghĩa của một di sản dùng vào việc thờ cúng hầu như không còn được đảm bảo.

Đọc tiếp