Xây dựng pháp luật

Pháp luật về trợ giúp pháp lí cho người nghèo và trẻ em qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý giúp cho họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật. Trong những năm qua, đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến người nghèo và trẻ em do nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao nên tình trạng vi phạm pháp luật, bị xâm hại vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Đọc tiếp