Án lệ

Quyền khởi kiện, thời hiệu, căn cứ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong thực tiễn, để giải quyết một vụ án dân sự, cần phải nghiên cứu tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan, từ pháp luật tố tụng đến pháp luật nội dung. Vụ án phân chia di sản thừa kế dưới đây là một ví dụ. Tác giả tập trung bình luận, phân tích các vướng mắc và đề xuất hoàn thiện pháp luật, bao gồm: (i) quyền khởi kiện; (ii) thời hiệu khởi kiện vụ án liên quan đến yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đã cấp và (iii) Căn cứ thu hồi GCN QSDĐ đã cấp.

Đọc tiếp