Án lệ

Áp dụng án lệ trong xét xử các vụ án dân sự, từ thực tiễn của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bài viết này, các tác giả đề cập đến một số vấn đề về cơ sở lý luận trong việc áp dụng án lệ giải quyết các vụ án dân sự của TAND; đánh giá khái quát thực trạng áp dụng án lệ trong giải quyết các vụ án dân sự tại TAND tỉnh Đồng Nai trong những năm vừa qua từ đó phân tích một số giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm hiệu quả áp dụng án lệ trong xét xử của TAND ở Việt Nam trong thời gian tới đây.

Đọc tiếp