Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Quy định về người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 bổ sung thêm các chủ thể như: Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố và Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố. Thế nhưng rà soát quy định pháp luật tố tụng hình sự, việc xác định tư cách cũng như thủ tục tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố vẫn còn bỏ ngõ, điều này dẫn đến quyền được nhờ người khác bảo vệ của đối tượng là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố khó có thể áp dụng trên thực tiễn. Bài viết của tác giả xin được bàn thêm về vấn đề này.

Đọc tiếp