Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của BLTTHS năm 2015

Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây "chạy" bệnh án tâm thần cho hàng chục đối tượng hình sự nhằm trốn tránh sự phát hiện, điều tra, xử lý của cơ quan công an. Hành vi của các đối tượng phạm tội không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn góp phần bao che, tiếp tay, tạo điều kiện để các đối tượng hình sự, ma túy... hoạt động công khai, lộng hành, nhưng vẫn trốn tránh được sự xử lý của pháp luật. Bài viết dưới đây bàn về biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của BLTTHS năm 2015.

Đọc tiếp