Pháp luật thế giới

Ủy quyền lập pháp ở một số quốc gia trên thế giới

Ở Việt Nam, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, đây cũng là quy định của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết sau đây xin giới thiệu kinh nghiệm của một số quốc gia về ủy quyền lập pháp (ban hành văn bản quy định chi tiết)[1]

Đọc tiếp