Pháp luật thế giới

Mô hình tổ chức giám định tư pháp ở một số quốc gia trên thế giới

Theo Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Bài viết sau đây xin giới thiệu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về mô hình tổ chức giám định tư pháp, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng dự thảo Luật.[1]

Đọc tiếp