Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận theo pháp luật Australia

Liên bang Australia là quốc gia theo hệ thống pháp luật Án lệ (Common Law) có truyền thống về việc công nhận thỏa thuận của vợ chồng liên quan đến...

ThS. Tạ Đình Tuyên

ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Trên thế giới chỉ có rất ít các quốc gia có hệ thống đăng ký cư trú vừa gắn với việc cung cấp dịch vụ xã hội và vừa quy...

LÊ PHƯƠNG LINH   (Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội)