Pháp luật thế giới

Việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng vì áp dụng “chế độ làm việc suốt đời”, pháp luật có xu hướng bảo vệ quyền lợi của người lao động. Do đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động phải theo những quy định tương đối khắt khe. Mặc dù pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động được quy định một cách khái quát, nhưng tại Nhật Bản đã hình thành một hệ thống án lệ về chấm dứt hợp đồng lao động rất phong phú. Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu sơ lược lịch sử phát triển các quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật Nhật Bản và khái quát quá trình áp dụng các quy định của luật thành văn vào thực tế thông qua các án lệ.

Đọc tiếp