Pháp luật thế giới

Bảo vệ nhân chứng trong tố tụng hình sự một số nước trên thế giới

Bảo vệ nhân chứng trong các vụ án hình sự là một hoạt động rất quan trọng, nhìn ra một số quốc gia, có thể thấy hoạt động này của họ có những ưu điểm và những hạn chế, Việt Nam có thể tham khảo.

Đọc tiếp