Pháp luật thế giới

Kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia trên thế giới về tội phạm khiêu dâm trẻ em

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm dược quy định tại Điều 147, Bộ luật hình sự 2015. Thực tiễn áp dụng tội phạm này đã cho thấy quy định của Điều 147 bộc lộ không ít những bất cập. Để, tiếp tục hoàn thiện quy định này, việc tham khảo kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia tiến bộ trên thế giới là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, bài viết phân tích so sánh quy định của BLHS Nhật Bản, Cộng hòa liên bang Đức và Thuy Điển, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam.

Đọc tiếp