Pháp luật thế giới

Mô hình Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ của một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Bài viết sau đây giới thiệu mô hình Tòa chuyên trách về sở hữu trí tuệ của một số quốc gia trên thế giới và đưa khuyến nghị đối với Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Đọc tiếp