Pháp luật thế giới

Malaysia: Hỗ trợ doanh nghiệp chống hối lộ

Viện Liêm chính Malaysia (IIM) cam kết trợ giúp các công ty trong việc xây dựng quy trình đầy đủ để ngăn chặn những hành vi tham nhũng, trong bối cảnh Mục 17A của Luật Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) năm 2009 có hiệu lực kể từ ngày 01/6. Theo đó, áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp tham nhũng.

Đọc tiếp