Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật

Khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015

Điều 185 BLHS về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, có một số quy định mới có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe đối với loại tội phạm xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu và áp dụng pháp luật trên thực tiễn, tác giả nhận thấy vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Đọc tiếp