Pháp luật thế giới

Đặt quyền con người và bình đẳng giới làm tâm điểm ứng phó với HIV

Theo bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, chiến lược thiết yếu nhằm giải quyết nạn dịch HIV/AIDS là tăng quyền năng cho phụ nữ và bảo đảm thực hiện các quyền của họ. Nhờ vậy, họ có thể tự bảo vệ bản thân không bị lây nhiễm, vượt qua sự kỳ thị và tiếp cận được các dịch vụ điều trị và chăm sóc.

Đọc tiếp